Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απαράδεκτη η εξομοίωση των σπουδαστών Α.Σ.Σ.Υ, με αυτούς των Ι.Ε.Κ.

Ο Σ.Α.ΣΥΔ.Α μας απέστειλε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, με την οποία θεωρεί απαράδεκτη την εξομοίωση των σπουδαστών των 19000 μορίων της ΣΥΔ με αυτούς των Ι.Ε.Κ..

Μάλιστα δε, θεωρεί σκόπιμη την υποβάθμιση της ισοτιμίας των Πτυχίων Α.Σ.Σ.Υ. με αυτά των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ., δ η λ ώ ν ο ν τ α ς ότι, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναβάθμιση των Πτυχίων αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. στο 6ο Επίπεδο και κατ' επέκταση, την αναγνώριση σε αυτούς των ανάλογων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε εδώ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 006-2017_Κατάταξη ΑΣΣΥ στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (30Ιουλ17).pdf

Βρίσκεστε εδώ: Home Σύνδεσμοι Απαράδεκτη η εξομοίωση των σπουδαστών Α.Σ.Σ.Υ, με αυτούς των Ι.Ε.Κ.