Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Ανέβηκε από το ΓΕΣ η μισθοδοσία Ιαν 2015

Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΕΣ έχει διαθέσιμο, στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών του, το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2015 του εν ενεργεία Στρατιωτικού προσωπικού που μισθοδοτείται από το ΟΛ.ΚΕ.Σ. Για να δείτε το ατομικό αντίγραφο μισθοδοσίας πατήστε ΕΔΩ και εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς. Επισημαίνεται ότι:

  • Η μισθοδοσία θα καταβληθεί την ερχόμενη εβδομάδα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
  • Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών που θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την επόμενη μισθοδοσία, δηλαδή την 27 Ιαν 2015
  • Εαν οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές (μικτές) διαφορές αποδοχών δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σε μία (1) δόση, την 27-1-2015.
  • Όσοι δικαιούχοι των ως άνω διαφορών ήταν εν ενεργεία στελέχη κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-8-2012 έως 30-6-2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστησαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27-1-2015, από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών,σε περίπτωση επιλογής τους)
 
 
 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου Ανέβηκε από το ΓΕΣ η μισθοδοσία Ιαν 2015