Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Επίδομα Εξομάλυνσης Μισθολογικών Διαφορών

Κατόπιν οδηγιών από τη ΓΕΣ/ΔΟΙ ενημερώθηκαν τα στελέχη για την ευνοϊκή ρύθµιση της αναδροµικής χορήγησης, από 1-8-2012, του  προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών.

 

Τα στελέχη που εµπίπτουν στους δικαιούχους της αναδροµικής χορήγησης του  προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών θα πρέπει να υποβάλλουν Ατομικές Υπηρεσιακές Αναφορές, µέσω των Μονάδων τους, στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ υπαγωγής τους, όπου θα αιτούνται αυτή.

 

Στη συνέχεια από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ υπαγωγής θα δοθεί μεταβολή σε μια από τις επόμενες μισθοδοσίες και στη μισθοδοσία που θα υλοποιηθεί θα καταβληθεί το σύνολο αυτής της αναδρομικής διαφοράς.

 

Δικαιούχοι αναδρομικής χορήγησης επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 86  του Ν.4307/2014 δικαιούνται, από 1-8-2012, της χορήγησης προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευόµενων µελών - τέκνων) και οι δύο σύζυγοι που αµείβονται µε βάση το ειδικό µισθολόγιο του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.

 

Κατεβάστε το συνημμένο Υπόδειγμα Ατομικής Αναφοράς για την αίτηση χορήγησης του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου Επίδομα Εξομάλυνσης Μισθολογικών Διαφορών