Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΠΕΘ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΣ:   κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

ΚΟΙΝ :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

                 Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ:  Θεσμική Εκπροσώπηση των Στρατιωτικών από Ενώσεις Περιφερειών

 

ΣΧΕΤ :    α.  Ν. 4407/2016

                β. Ν. 4494/2017

 

              Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

              Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ), ιδρύθηκε το 2012, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της σε εθνικό επίπεδο και εκπροσωπεί σήμερα χιλιάδες εν ενεργεία Στρατιωτικούς, που υπηρετούν σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

              Δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της συλλογικής έκφρασης των ε.ε στρατιωτικών και αποτελεί συνδικαλιστικό σωματείο, στο οποίο δεν διακατεχόμαστε από στείρα συντεχνιακή αντίληψη και νοοτροπία, αλλά αντίθετα επιδιώκουμε μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων, την ενθάρρυνση της γόνιμης σκέψης, την ανάδειξη και διαλεκτική σύνθεση απόψεων, καθώς και την προβολή καινοτόμων προτάσεων, οι οποίες δύναται να προάγουν το επίπεδο διαβίωσης και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας μας.

              Διεκδικούμε από την Πολιτεία το σεβασμό, την αναγνώριση, την ηθική και υλική ανταμοιβή που μας αναλογεί, για τον ρόλο μας στην εθνική άμυνα και ασφάλεια, για το ρόλο μας στη διαμόρφωση και διατήρηση ισορροπιών σε επίπεδο περιφερειακού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, για τη συμβολή μας στη διαμόρφωση συνθηκών παραγωγής πλούτου στη  χώρας μας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

              Θεμέλιος λίθος της ΕΣΠΕΘ είναι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης των συναδέλφων στρατιωτικών και η συνδικαλιστική δραστηριότητα σύμφωνα με την επιταγή του Νόμου.

              Η ΕΣΠΕΘ είναι έτοιμη να συγκρουστεί με πρακτικές και νοοτροπίες, όλων όσων επιδιώκουν να ελέγχουν την φωνή των συναδέλφων μας, όσων αυθαιρετούν και όσων προσπαθούν να διχάσουν και να καπηλευθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις.

              Στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στις 12/4/2019 με θέμα «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», διακρίναμε εμείς και οι συνάδελφοί μας, προσπάθεια περιορισμού, υπονόμευσης ή και κατάργησης των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών που έχουν ήδη συσταθεί σε επίπεδο Περιφερειών.

              Συγκεκριμένα στην παρ. 3 του άρθρου 47 (Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982) προτείνεται:

«Η προθεσμία του 3 εδαφίου της παραγρ. 6 του άρθρου 26 του νόμου 4494/2017, ως προς την λήψη απόφασης από το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο περιφερειών παρατείνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.»

 

              Η διάταξη αυτή όμως είναι εντελώς περιττή, επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη  του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρ. 26 του ν. 4494/2017, έχει ληφθεί σχετική απόφαση στο Καταστατικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) τον Φεβ 2018.

              Ως εκ τούτου, το σχετικό ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί, δυνάμει της ισχύουσας διάταξης και επομένως ούτε απαιτείται, αλλά ούτε είναι και επιτρεπτό συνταγματικά, να ανατραπεί ή να φαλκιδευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η απόφαση του συνδικαλιστικού οργάνου στο οποίο ο νομοθέτης παρείχε τη σχετική αρμοδιότητα.

             

              Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

              Σας γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης ή υπονόμευσης των Ενώσεων σε επίπεδο Περιφέρειας, προσβάλει τους χιλιάδες των Στρατιωτικών συναδέλφων που εκπροσωπούνται από αυτές και τις οικογένειές τους, δυναμιτίζει το υγιές κλίμα θεσμικής εκπροσώπησης που με τόσο κόπο χτίσαμε στηριζόμενοι στο Ν. 4407/2016, που η παρούσα Βουλή νομοθέτησε και βρίσκει τόσο την Ένωσή μας όσο και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), κάθετα αντίθετους.

              Ζητούμε τη δέσμευσή σας ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας, ζητώντας την απόσυρση της σχετικής διάταξης, υπερασπιζόμενοι το κεκτημένο δικαίωμα της θεσμικής εκπροσώπησής μας σε επίπεδο Περιφερειών και θα εναντιωθείτε σε μια ενδεχόμενη καταργητική νομοθετική διάταξη.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΠΕΘ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ